Ecwid E-commerce Blog

‹ To Blog Home page

Kaip efektyviai tvarkyti personalo leidimus internetinėje parduotuvėje

Sužinokite, kaip suteikti darbuotojams tinkintus leidimus jūsų internetinei parduotuvei, priklausomai nuo jų vaidmens. Tokiu būdu, jūsų darbuotojai gali efektyviau atlikti savo užduotis, o jūs būsite ramūs žinodami, kad bet kokius neskelbtinus duomenis gali gauti tik įgalioti darbuotojai.
12 min read

Subscribe to see what all the fuss is about

Get free ecommerce tips, news and inspiring ideas right to your inbox

"Great regular posts! They provide insightful content on how to enhance and build your business."
Linda B., an Ecwid Blog reader
We use cookies and similar technologies to remember your preferences, measure effectiveness of our campaigns, and analyze depersonalized data to improve performance of our site. By choosing «Accept», you consent to the use of cookies.