Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

What Makes a Good Logo

8 min read

In the online business landscape, a logo is one of the most critical assets of the brand. Logos are small but mighty. Καθώς οι καταναλωτές, we interact with them daily, often without even realizing it.

Whether you’re in the design phase of creating a logo, going through a brand refresh, or simply curious about what a logo represents, this post covers it all.

Πρώτο και κύριο, the primary purpose of a logo is identity. A well-designed logo can serve as the face of your business, helping consumers recognize your brand in a sea of competitors.

Logos can be basic text, a simple image, or much more abstract marks—it’s entirely up to the business what they choose to represent their brand. Εξάλλου, a logo is used within every brand element, from marketing collateral to the products themselves. If a logo is captivating and the brand is strong enough, consumers will often pay to wear it.

Compelling examples of logo apparel include Nike, Louis Vuitton, or The North Face — the brand and the quality of the merchandise are premium, so consumers happily pay to wear their goods. Each of these companies has a clean, uncomplicated logo that is recognized by the masses.

Έτσι, what makes a successful logo? τελικά, you want your logo to represent what your business stands for accurately.

Περαιτέρω, your logo should resonate with your audience and inspire them to connect with your brand. This could include following your social media profiles, purchasing in your ecommerce store, subscribing to a newsletter, or everything all at once.

Συνολικά, a powerful logo can help pave the way to lifelong customer loyalty.

Tips for Creating a Strong Logo: Conceptualization

As you brainstorm your logo, μπορεί να αναρωτιέστε, “What makes a good logo design?” so we’re here to tell you! Keep the following components in mind throughout the conceptualization process.

Simplicity is key

In design, overcomplicating visual elements is a big no-no, and the same rings true for logo design. Τα δικα σου logo should be easily recognizable in a crowd of others. Whether it’s a simple symbol, the amalgamation of several design elements, ή κάτι άλλο εξ ολοκλήρου, simplicity is key.

Think about the McDonald’s or Coca-Cola logo — Simple, clean designs that have withstood the test of time.

Κάντε το αξέχαστο

In the same vein as simplicity, your logo should also be unique and memorable in its own way. The way consumers connect with a design is truly what makes a logo good, so keep this in mind during conceptualization. This can include using attractive colors or fonts and the positioning of the logo or the symbol itself.

Offer versatility

Your logo should be visually appealing on both a postage stamp and a massive Times Square billboard. Many designers create a logo in black and white first to perfect the design and then add color after the concept is finalized.

Keep the audience in mind

τελικά, a logo is designed to inspire and connect with a brand’s target audience. Whether you’re targeting sports lovers, παιδιά, or stay-at-home moms, your logo should appeal to this distinct audience. Keep this in mind as you choose a color palette and fonts and design the overall concept of your logo.

Creating a Logo: Design Basics

Once your concept is locked in, it’s time to start creating your logo. Keep the following in mind throughout the design process.

Χρώμα

Γενικά, a logo should consist of one to two colors. Most logo designers choose two colors near each other on the color wheel to create a cohesive, harmonious feel.

For a more contrasted design, selecting two opposite colors (δηλ, μαύρο και άσπρο) is a viable option. This strategy makes a logo more flashy and attention-grabbing, which may be exactly what you want!

Typography

Be sure to select a font style that is both visually appealing and legible. You can have the coolest logo in the business, but if consumers can’t read what it says, your design will fall flat in the long run.

Τυπικά, τολμηρός, san-serif fonts are best for logo typography because it is readable at any size and can still pack a punch.

White space

As much as a logo needs color to captivate an audience, it also needs white space for balance. White space prevents your logo from feeling overcomplicated or busy.

Symmetry

Creating a well-balanced logo will ensure your brand appears professional. All your logo’s fonts, διαστήματα, and design components should be balanced, centered, και ακόμα. Consistency is ideal because it makes the logo easier to understand and connect with.

Contrast

Using contrast in design creates an additional layer of visual interest for the viewer. Whether you layer shapes or lines, use opposite color schemes or various icons, contrast ensures visual appeal no matter where your logo is used.

Συχνές Ερωτήσεις: Logo Design

How can I start designing a logo?

Logo design begins with knowing ταυτότητα της επωνυμίας σας, στυλ, και το κοινό-στόχο. You’ll need to map out the concept of your logo based on your brand, κοινό, and what you offer. Επειτα, select a color scheme, γραμματοσειρές, and other design elements.

Why are logos important for a business?

At its foundation, a logo serves to identify a business simply. Στην πραγματικότητα, a strong logo can do so much more. A compelling logo can grab people’s attention, differentiate your brand from the competition, and shape your brand identity as a whole. As your brand grows online, the logo will become the element consumers recognize.

Build a Brand You’re Proud of with Ecwid

Now that you know what makes a good business logo, you’re on your way to becoming a successful brand. In the ecommerce space, brand recognition is everything. Your logo can be used on your website, προφίλ κοινωνικών μέσων, print materials, and the products themselves—so choose wisely!

Ecwid is here to help entrepreneurs and business owners sell their products anywhere — from websites to social media and online marketplaces. Get started today and watch your business grow and thrive.

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Max has been working in the ecommerce industry for the last six years helping brands to establish and level-up content marketing and SEO. Εκτός από αυτό, he has experience with entrepreneurship. He is a fiction writer in his free time.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.