Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

SKU Explained in Simple Words

7 min read

Στο σημερινό κόσμο, retailers rely on technology to expand and maintain their business. When a company has a clear understanding of its inventory, it can operate more effectively and efficiently.

αποθηκευτικές μονάδες, also known as stock keeping units, were created to keep track of retail inventory. This article will dig into the role that SKUs play within the retail business.

The SKU Meaning

Retailers depend on organizational systems to manage their products. Without a system in place, businesses would make too many items, too few items, or lose track of their inventory.

An SKU is a number (most often eight alphanumeric digits) that helps track a specific type of product.

πηγή εικόνας: Investopedia

If your business sells the same item in different sizes, χρωματιστά, or variations, each version will be assigned its own SKU.

What is SKU Compared to UPC?

Those unfamiliar with the retail business may confuse SKU with UPC (universal product code). So what is SK compared to UPC?

An SKU is a unique code created by each retailer. This means that even if other retailers have a similar product, the SKU will still differ. While SKUs are most often 8 alphanumeric (both numbers and letters) digits, they may vary in length.

A UPC remains consistent across different retailers. This means that if the same item is sold in different stores, it will have the same UPC. Universal product codes are always 12 digits long and they are numeric rather than alphanumeric. While some retailers choose to use UPCs as SKUs, many smaller businesses prefer to create their own SKU system.

Both SKUs and UPCs are often seen as barcodes. Ωστόσο, UPCs are simply meant to identify the product regardless of the retailer. UPCs are also meant to connect you to specific retail businesses.

Why is an SKU Number So Important?

Με απλά λόγια, an SKU number helps retail managers recognize when a product is running low.

When an item is purchased by a customer, the SKU is scanned in order to update inventory. Warehouses also rely on SKU numbers to know when to send more items to retail stores.

SKUs are optimizing the retail business, allowing companies to be more efficient. Με τη σειρά, this allows customers to have the products they want more quickly.

Για παράδειγμα, retail clerks would need to spend time looking for clothing or shoes in the back for potential customers.

Due to a wide range of colors and sizes, this process would often be very time-consuming. Στο σημερινό κόσμο, a clerk can simply scan the SKU to see if a particular item is in stock.

Another benefit to SKUs is that it makes the shipping and returns process easier. This is particularly helpful for ecommerce businesses. By having an SKU, businesses are far less likely to ship the wrong product to a customer. This saves companies and customers from unneeded returns.

SKU Number Lookup: How Do Businesses Make Their Own SKU System?

Unlike UPCs, each individual business needs to create its own SKU number lookup system. Creating a comprehensive and consistent system is crucial, otherwise SKUs can cause more harm than good.

τελικά, when SKU management is done well, it can optimize sales and profits. Here are a few tips to help businesses create an effective SKU management system.

  • Avoid overcomplicating the process. When creating a code, use only numbers and letters rather than special characters.
  • Do not create a similar or duplicate code, even if it’s a variation of the same product.
  • Start the code with a letter rather than a number. This will often help employees identify products more easily.
  • Make sure that your codes make sense. Για παράδειγμα, use the first few letters to represent the brand, φτιαχνω, κανω, and model.
  • Να είναι συνεπής across all of your products. Allow employees to see trends and optimize the process.
  • Review and update your system over time. If the system causes confusion among employees, make changes whenever necessary.

The Benefits of an SKU Search System

An SKU search system offers a wide range of benefits for the consumer and the retailer. By having a strong inventory system in place, companies can optimize their business and minimize unneeded mistakes.

Here are a few key takeaways to remember.

  • SKUs are the easiest way to track an item across all possible locations. Whether an item is in a warehouse, at a store, or in a customer’s hands, SKU helps the retail business run more smoothly. Improved supply chain management with SKUs allows companies to spend more time building the brand and expanding operations.
  • SKUs can help businesses understand which items are selling or not selling. This information allows them to put more time and energy into products that customers desire, rather than wasting resources. This information can also inform retailers on when to run a discount and particular products that aren’t selling as well as others.
  • SKUs can improve customer experience. An SKU search system makes it easier for clerks to find specific items. Rather than searching in the back for items that may not be available, everyone involved can save time and energy. τελικά, a quick and efficient in-store experience will build loyalty among customers.

Optimize Your Business with Ecwid

In the competitive landscape of retail, it’s crucial to optimize every aspect of your business. Growing a retail business takes time, ενέργεια, και τους πόρους. Στο Ecwid, we help entrepreneurs and new businesses bring their dreams to life.

We take the stress out of managing your product catalog. This allows you to focus on other aspects of the business without worrying about when it’s time to restock. With Ecwid by your side, you can take your company to a whole new level!

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Max has been working in the ecommerce industry for the last six years helping brands to establish and level-up content marketing and SEO. Εκτός από αυτό, he has experience with entrepreneurship. He is a fiction writer in his free time.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.