Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.
an illustration of two web pages with and without coding

Off-the-Shelf vs. Προσαρμοσμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου: Πώς να επιλέξετε το σωστό

12 min read

In the vibrant world of online commerce, the platform you choose to build your business upon can very well be the clay that forms your enterprise’s unique digital identity.

Much like an intricately styled garment, your ecommerce platform must fit your business’s every curve and contour to bring out its most marketable features. But does a platform’s bespoke nature always outshine the off-the-rack convenience?

Σε αυτό το άρθρο, we’ll explore this critical decision business owners face: customizing a tailored solution from scratch versus picking up a pre-existing, off-the-shelf platform.

Understanding Off-the-Shelf vs. Προσαρμοσμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Before exploring the factors to consider in selecting an ecommerce platform, let us first clarify the distinction between off-the-shelf and custom ecommerce solutions.

Off-the-shelf platforms are ready-made solutions that come with a set of features and templates designed to suit various businesses. They can be purchased or subscribed to and generally have user-friendly interfaces for easy customization. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν Ecwid, Shopify, BigCommerce, και WooCommerce.

Αφ 'ετέρου, custom ecommerce platforms are built from scratch according to your business’s specific needs and requirements. They are highly customizable and can be tailored to fit your unique business goals, διαδικασίες, and branding. This option often requires hiring a team of developers and designers to bring your vision to life.

The Pros and Cons of Off-the-Shelf Ecommerce Platforms

Off-the-shelf e-commerce platforms are like a blank canvas – just waiting for your creative touch to make it your own. They’re super accessible and affordable, which is excellent for any business looking to quickly jump into the online world.

Quick Setup and Lower Initial Costs

Choosing a ready-made platform lets you get going fast without spending much time and money. These platforms come packed with all sorts of tools and features, so you can make a strong start and grab people’s attention right away, all without needing the extensive resources you’d usually put into a totally custom build.

Established Support

One of the huge perks of having an established platform is the robust support system that comes with it.

Οι έτοιμες πλατφόρμες προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σειρά από εύκολα προσβάσιμους πόρους, όπως πλήρης τεκμηρίωση, κοινοτικά φόρουμ, και, το πιο σημαντικό, αποκλειστική υποστήριξη πελατών. Αυτή η προσβασιμότητα απλοποιεί τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων και αναζήτησης βοήθειας όποτε είναι απαραίτητο.

Ενσωματωμένη συντήρηση και τακτικές ενημερώσεις

Οι πάροχοι ενημερώνουν τακτικά έτοιμες πλατφόρμες και εφαρμόζουν ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα παραμένει ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες, ενώ αντιμετωπίζει έγκαιρα τα τρωτά σημεία. Μειώνει σημαντικά το φορτίο συντήρησης και διαχείρισης ασφάλειας στις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, Οι πλατφόρμες εκτός ραφιού έχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Περιορισμένη προσαρμογή

Παρά τη διαθεσιμότητα θεμάτων και προτύπων, Οι πλατφόρμες εκτός ραφιού μπορεί να είναι περιοριστικές όσον αφορά την προσαρμογή. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης υλοποίηση ενός μοναδικού σχεδίου ή η προσθήκη προσαρμοσμένων λειτουργιών χωρίς εκτεταμένες γνώσεις κωδικοποίησης.

Επίσης: Πώς να επιλέξετε το καλύτερο εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προσαρμοσμένων πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου

For businesses with highly specific goals and needs, a custom ecommerce platform may be worth considering. Here are some of its benefits:

Tailored to Your Business Needs

Custom ecommerce solutions allow for complete control over your online store’s features, σχέδιο, διαδικασίες, και εμπειρία χρήστη. It all falls within your reach, be it complex inventory management, a unique customer relationship system, or one-click integration with a proprietary logistics platform. This level of personalization can significantly improve customer satisfaction and loyalty.

Περισσότερη ευελιξία

Οι προσαρμοσμένες πλατφόρμες καλαθιού αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχουν απαράμιλλη ευελιξία, και αυτή η αυτονομία επιτρέπει την απρόσκοπτη προσαρμογή και ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς. Οι προσαρμοσμένοι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να προσαρμοστούν και να επεκταθούν αβίαστα καθώς εξελίσσεται το επιχειρηματικό τοπίο, εγγυάται σταθερή επεκτασιμότητα.

Ψάχνετε για την καλύτερη προσαρμοσμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου B2B? Δείτε αυτό το άρθρο, που εξηγεί πώς να επιλέξετε μια λύση ηλεκτρονικού εμπορίου B2B.

Υψηλότερα Κόστος

Developing custom ecommerce platforms incurs greater development expenses than adopting ready-made solutions. A tailored solution demands additional time, πόροι, and technical know-how, leading to a more substantial initial investment for businesses. You’ll need a dedicated team of developers and designers to bring your vision to life, which may require a recurring expense for maintenance and updates.

Longer Time to Launch

Building a custom ecommerce website from scratch means going through the entire development process, από τον καταιγισμό ιδεών και το σχεδιασμό έως την κωδικοποίηση και τη δοκιμή. Μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, σε αντίθεση με την κυκλοφορία εντός ημερών με πλατφόρμες εκτός ραφιού.

Ανάγκη για Ομάδα Ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν προσαρμοσμένες λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνεχή συντήρηση και υποστήριξη. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την εφαρμογή ενημερώσεων, διόρθωση σφαλμάτων, και εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας. A committed team and considerable technical know-how are required to manage and maintain the platform efficiently.

Relying on a particular team for maintenance, upgrades, and support carries potential risks, especially if they become unavailable or if there’s a need to switch to a new team in the future.

Factors to Consider When Choosing an Ecommerce Platform

Now that we have a better understanding of the two types of ecommerce platforms, let’s delve into the factors you should consider when making this crucial decision.

Κόστος

Off-the-shelf platforms are often more affordable upfront, as they already have pre-made templates and features. Ωστόσο, these platforms may charge additional fees for specific customization options or for using third-party apps.

Αφ 'ετέρου, custom platforms require a larger investment in time and money. In addition to hiring developers and designers, you will also need to consider ongoing maintenance costs.

Features and Flexibility

Οι πλατφόρμες εκτός ραφιού διαθέτουν προκατασκευασμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να επαρκούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά θα μπορούσε να περιορίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης για επιχειρήσεις.

Οι προσαρμοσμένες πλατφόρμες προσφέρουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία χρήστη προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο ευελιξίας έχει κόστος, καθώς απαιτεί εκτεταμένη κωδικοποίηση και δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι όλες οι λειτουργίες λειτουργούν απρόσκοπτα.

Κανόνες μεγέθους επιχείρησης και βιομηχανίας

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συχνά επιλέγουν προσαρμοσμένες λύσεις για να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητές τους, ενώ τα μικρότερα εγχειρήματα βρίσκουν την ευκολία των πλατφορμών εκτός ραφιού πιο λογική.

Η βιομηχανική σκηνή μας δίνει επίσης κάποιες ενδείξεις. Οι βιομηχανίες που χρειάζονται κορυφαία συστήματα συναλλαγών μπορεί να προχωρήσουν σε προσαρμοσμένη ρύθμιση, ενώ άλλοι μπορούν να τα καταφέρουν μια χαρά με τις τυπικές πλατφόρμες.

Προϋπολογισμός και Μακροπρόθεσμες Δυνατότητες

Ο προϋπολογισμός είναι μια σοβαρή υπόθεση όταν εξετάζουμε το εύρος μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου. While custom solutions initially command a heftier price tag, they provide you with a platform to grow without incurring additional licensing costs.

Αφ 'ετέρου, off-the-shelf platforms may seem less intimidating in their upfront costs. Ακόμη, they can become pricier as businesses outgrow their initial plans and require multiple add-ons to meet functional demands.

Balancing Ready-Made with Customization

In the world of ecommerce platforms, it’s rarely an all-or-nothing affair. Hybrid models that blend the convenience of off-the-shelf with strategic customizations could provide the best of both worlds. This approach can be particularly rewarding for businesses that wish to upscale organically, with the added cushion of features tailored to specific touchpoints within their market strategy.

Ecwid – Where Custom Meets Convenient

Εισαγάγετε το Ecwid, the best customizable ecommerce platform. Suppose you’re looking for the nexus between custom-built flexibility and off-the-shelf simplicity. Σε αυτή την περίπτωση, Το Ecwid προσφέρει μια πλατφόρμα τόσο προσαρμόσιμη όσο ο πηλός, περιμένοντας το επιδέξιο άγγιγμα σας για να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αριστούργημα.

με Ecwid, παίρνεις το καλύτερο και από τους δύο κόσμους:

  • Η ευκολία και η ευκολία μιας έτοιμης πλατφόρμας χωρίς γνώσεις κωδικοποίησης.
  • Συνεχής υποστήριξη και ενημερώσεις χωρίς την ανάγκη ειδικής ομάδας ανάπτυξης.
  • Η επιλογή να προσαρμόσετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα όσο θέλετε, από έξυπνα μπλοκ σχεδίασης και στιβαρά χαρακτηριστικά έως εκατοντάδες ενσωματωμένες ενσωματώσεις.
  • Η δυνατότητα απρόσκοπτης ενσωμάτωσης με τα υπάρχοντά σας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου, πλατφόρμες social media, αγορές, and even offline sales channels.

Συν τοις άλλοις, Ecwid offers in-house customization services that allow for deep customization without hiring your own development team. It will enable businesses to focus on their core competencies while still having the freedom to create a unique online shopping experience for their customers.

Έτσι, whether you’re just starting out or looking to scale your business, Ecwid might be your best ecommerce platform for customization, as it provides the perfect balance between customization and convenience.

Επίσης: How to Choose the Best Site Builder for Your Ecwid Online Store

Τύλιξε

In ecommerce, the platform you pick ties everything about your brand online. Whether you go for a tailor-made solution or grab something ready-made, it’s not just about what your business needs right now. It’s about choosing something that fits where you see your business going in the future.

Doing a deep dive into ecommerce platforms can clarify the main things to consider. It includes how well it plays with the tools you already use and if it can grow with your business. Get everyone involved, from the IT crew to the marketing gurus. They’ve got insights that could fill in any blanks you might miss.

For a perfect balance, σκεφτείτε Ecwid της Lightspeed, the easiest ecommerce platform to customize and a scalable solution that accommodates businesses of all sizes and industries. It’s loaded with impressive features, including a straightforward setup, robust marketing tools, and ample customization options. Συν, you’ll receive continuous updates and support as time goes on.

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, your online shop is the link between your brand and your customers. The ecommerce platform? It’s the glue that holds it all together. Pick the right one, and watch your business fly high with wings crafted just right.

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Αναστασία Prokofieva είναι ένας συγγραφέας περιεχόμενο σε Ecwid. Γράφει για online marketing και προώθησης στην καθημερινή ρουτίνα μακιγιάζ των επιχειρηματιών ευκολότερη και πιο πρόσφορη. Έχει επίσης ένα μαλακό σημείο για γάτες, σοκολάτα, και κάνοντας kombucha στο σπίτι.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.