Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.
Πώς να τραβήξετε εκπληκτικές φωτογραφίες ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων με το τηλέφωνό σας

How to Take Great E-commerce Product Photos With Your Phone

9 min read

There’s no denying that product photography is incredibly important to e-commerce. Bad photos – or a complete lack of photos – can take a potentially thriving business and stall its sales. Αλλά, as a fledgling e-commerce entrepreneur, you might not have the money to pay for professional photos right off the bat. What’s a business owner to do?

Ευτυχώς για σας, you don’t necessarily need an expensive toolkit or a photographer friend to take those pictures. Smartphone cameras have progressed at an astounding pace.

They won’t deliver the same end result as hiring a product photographer with a DSLR, but you can take perfectly good photos of your products in the meantime. You just need to know a few tips and tricks.

Get the Right Camera

In the best lighting conditions, any modern smartphone can take decent pictures. If you are going to take photos in natural light, you don’t need to worry about your camera.

Ωστόσο, if you go for indoor photography, make sure your camera has the following features:

 • Autofocus for quick shooting
 • Optical image stabilization (OIS) for reducing blur
 • Ανοιγμα (lower numbers are better) for improving low-light performance
 • LED flash for powerful light

More megapixels do not necessarily create a better image. The number of megapixels mostly stands for the image size – the more megapixels, the larger the image. Something between 8 και 16 megapixels is fine – in case you want to crop your pictures, they won’t lose a lot of clarity.

If you are going to buy a new phone anyways, you can compare the quality of real pictures taken under different light conditions by various cameras εδώ. The most popular brands are available for comparison.

Prepare the Background

Find a contrasting background – that is the #1 κανόνας. ιδανικά, you want the background/surface to skew on the lighter side – black backgrounds can make a photo look very dark. If your product is light colored, go for a medium tone rather than a black background.

Choose a concept for your background, so that your photos look like a gallery. Background ideas vary from plain white to every kind of surface you find attractive. Having a concept doesn’t mean using one and the same background all the time – you can play with textures and colors.

Σχετιζομαι με: Πώς να κάνει ένα καλό υπόβαθρο σε εικόνες των προϊόντων σας χωρίς τη χρήση του Photoshop

White Background

Sometimes it’s hard to find a plain background for your photos. Σε αυτήν την περίπτωση, set up a poster board against a wall, so that it’s curved from the floor to the wall.

You might need to anchor the corners that are on the floor to keep it from moving or blowing away (if you’re outdoors) – you can use books or anything else that’s heavy enough. If you’re having a hard time picturing it, think of it like creating your own mini-drop cloth:

poster board for product photography

Πηγή: Jet

Textured Background

Your pictures don’t have to be all white. Using a natural background is not just an in-case option, as this approach has several benefits over shooting your products on a plain background.

Experiments with background make your pictures unique and influence brand establishment. People tend to remember brighter colors and interesting compositions better.

Επίσης, getting creative with backgrounds increases the chances that someone will want to like and share your product picture on social media, especially on Pinterest and on Instagram.

Σχετιζομαι με: 8 Φωτογραφία Συμβουλές για ένα εντυπωσιακό Instagram Εταιρικό Προφίλ

Try and DIY a wooden background:

wooden backdrop for product photography

Πηγή: loveandoliveoil.com

Here’s a possible result:

Or use a knitted one:

knitted backdrop for product photography

Πηγή: www.etsy.com

You don’t even have to buy special cloth for that. Go through your sweaters, plaids, and rugs – they are all treasures.

Natural Background

Take what you sell and go for a walk to find backgrounds that would make great company to your product’s colors, σχήμα, and dimension. Grass, sand, road, leaves, walls – the list goes on as long you can go.

Set the Light

Light is by far the most important factor for a beautiful picture. Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, natural lighting is best, but sometimes, direct natural light can be harsh and cause dark shadows and color distortions (making things look more orange than they are).

Shoot in Natural Light

If you can take photos directly next to a large window that receives natural light, that can prevent harsh shadows because it diffuses the light.

The other option is aiming for earlier morning hours or later afternoon hours when the sun is a little less harsh. You also don’t want the product to be backlit, so you want the source of light to be behind or to the side of you and above the camera/phone.

product photography day light

Πηγή: pixc.com

Get a Lightbox

If you are going to consistently take and add new photos to your store as you expand your product catalog, and have no intentions of outsourcing product photography any time soon, buy a lightbox or go DIY.

DIY lightbox

Θα χρειαστείς: το τηλέφωνό σου; a white poster board; a large, Σαφή, plastic storage container; και 2-3 lamps (a kit like αυτό, if you would have to go out and buy all those components).

How to shoot with a lightbox:

 • Put the white poster board in the storage container so that it curves from the bottom of the container up the back.
 • Position a lamp on each side of the storage container.
 • Make sure you have the right bulbs for the lamps. The bulbs in each lamp need to be identical (otherwise the lighting will be uneven or give different colors); ιδανική, you’ll use cool-colored 5000K bulbs.

Think Through Composition

Remember the benefit you have over physical stores: you can tell a lot more about your product by means of photography. Customers don’t buy things – they buy emotions. Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σας:

Does my picture tell a story?

In order to picture an involving story and drag your customers into it, experiment with perspectives and use accessories. You will need more than just the front and the side views of your product. Try the following approaches to start with.

A Static Picture

Show your product’s natural look.

Product in Action

Tell your customers about the best product features.

Lifestyle Picture

Give your customers an idea of how your product can fit their lives.

Τα επόμενα βήματα σας

Are you inspired enough to grab your phone and go shoot beautiful product pictures?

Here’s a summary of things to remember:

 • Θα χρειαστείς (in total): a smartphone, a tripod, a plastic container, three lamps, a poster board and a backdrop or two.
 • Natural light is best, but try to shoot during morning hours or before the sunset.
 • Choose contrasting backgrounds.
 • Try to include a story in your images.

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Kristen είναι ένας δημιουργός сontent σε Ecwid. Βρίσκει έμπνευση στα sci-fi βιβλία, μουσική τζαζ, και σπιτικό φαγητό.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.