Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

An Entrepreneur's Guide toEco-Friendly Συσκευασία

16 min read

It is no secret that our planet deals with global problems like air pollution, climate change, water contamination, and literal islands of plastic floating in the ocean. Τώρα, that’s the bad news.

The good news is that as more people become aware of environmental issues, perspectives and habits change in the right direction. Καλύτερο από ολα, many businesses have started to change their business strategy to make their businesses more sustainable.

One of the best (και το πιο εύκολο) ways to become a greener business is to switch to eco-friendly packaging. Not only do you have the opportunity to reduce your business’s impact on the planet, but you will also enjoy the other benefits that will improve your business. στην πραγματικότητα, people are willing to pay more for products packed in boxes made of sustainable materials. Eco-friendly packages can also significantly improve your brand awareness.

Σε αυτό το άρθρο, we will explain the benefits of eco-friendly packaging and provide you with some tips on how to make the switch. Πάμε!

The Problems with Regular Packaging

Conventional packaging that most businesses use is usually made of petroleum-based materials. Petroleum-based packaging, like plastic, releases different kinds of toxins into the atmosphere and water, especially if it is heated up.

Δυστυχώς, burning plastic packaging, like Styrofoam, is common in many parts of the world and releases toxins into the atmosphere and groundwater. Even the ash from burned plastic contaminates water systems and soils.

As you can probably guess, plastic waste impacts our society and environment in many ways. Air and water pollution are well-known problems. Δυστυχώς, one-in-four people do not have access to safe drinking water, partly because of poor plastic waste management. We can all agree that this is unacceptable.

Share of the population with access to drinking water facilities

Using plastic packaging is optional. If you switch to eco-friendly packaging, you are helping protect water and air quality for humans, other species, and future generations. We all need to be a part of finding solutions to climate change—switching to clean packaging is one step in the right direction.

Benefits of Eco-Friendly Packaging

Προφανώς, there are a lot of downsides to petroleum-based packaging. Eco-friendly packaging isn’t just great because it’s not plastic—there are many other benefits! Αλλά πρώτα, what even is eco-friendly packaging?

Καλά, any package made of easily recyclable, toxin-free, and allergen-free materials is considered eco-friendly. Με άλλα λόγια, packaging that has a minimal negative impact on natural resources, κοινότητες, and other species.

When you make the switch to eco-friendly packaging, you can have a sense of pride that you are doing your part to mediate climate change and reduce pollution. Ωστόσο, there are many reasons to switch to eco-friendly packaging. Here are some advantages:

Sustainable Packaging Is Biodegradable

Did you know that a single plastic cup needs 450 years to break down? During that period, it releases toxins into the atmosphere and groundwater. Συν, plastic will just break down into microplastics, which still cause significant environmental damage. Plastic packaging’s advantage is that it lasts forever. Δυστυχώς, that pro creates a lot of cons for our planet.

Sustainable packages can biodegrade a lot quicker than plastic. They are made of natural materials like bamboo, bio-plastic polymers, χαρτόνι, recycled paper, and more—even mushrooms! They do not have a long lifecycle and (ως επί το πλείστον) do not release harmful chemicals and toxins into the atmosphere.

Mushroom packaging for Mr Bailey x adidas Originals OZLUCENT sneakers

Reduce Your Carbon Footprint

A carbon footprint is the amount of greenhouse gasses, like methane and carbon dioxide, released by individuals and/or businesses. Companies that use packages made of recycled or recyclable materials such as paper, steel, or cardboard have a relatively low carbon footprint.

Biodegradable materials generally are not harmful to the planet and produce less or no greenhouse gasses. If you want your ecommerce company to be carbon-neutral, eco-friendly packaging will help you reach that goal!

Sustainable Packages are Easily Recycled and Reused

Eco-friendly materials are easily reused, repurposed, and recycled. Businesses can even reuse waste from general business routines, like using excess paper to protect fragile items instead of bubble wrap. Businesses can also set up a return process so that customers can return packaging to use again.

Another way to make your business greener is to direct your customers to reuse or recycle the packages you send. You can teach them how to recycle or reuse packaging after they receive their product, like using packages for storage.

Kiehl’s offers customers to recycle empty product packages in their stores to earn points in their reward program

Appropriate Protection of the Products

Thanks to advanced technology and creative people, entrepreneurs can now order larger quantities of customized sustainable packages. Business owners can literally customize everything about their packaging with the right manufacturer. You will get completely unique and properly sized custom inserts, mailer boxes, πολυ ταχυδρομητές, κιβώτια αποστολής, carton boxes, και τα λοιπα.

All these forms of packaging can be made of eco-friendly materials and ensure adequate protection. Manufacturers can develop different shapes and sizes for each product. Με προσαρμοσμένη συσκευασία, you shouldn’t receive returns due to damage during transportation. Customizing packages helps you properly pack and ship your products while reducing your impact on the planet.

Damaged product is the main reason for returning online purchases, according to online shoppers worldwide (Πηγή: Statista)

Improvement of Reputation and Brand Awareness

Ξέρατε ότι 76% of consumers think that brands are more trustworthy if they use high-quality packaging and materials? Shoppers will support businesses like yours that produce products and use packaging that is safe for people, the community, and the planet.

Being eco-friendly can turn customers into repeat buyers loyal to your brand. They will then recommend your business to others, increasing attention and profit. Eco-conscious practices will improve your reputation and boost the sentimental value of your business.

Επίσης, custom sustainable packaging will help you stand out from your competitors. With amazing designs and a mission focused on sustainability, you can ensure a wonderful unboxing experience and make your customers remember you. Συν, they will often publish their unforgettable experience on social media and share the emotions they experienced while opening your product with the rest of the world.

Είτε το πιστεύεις έιτε όχι, over 90k people type “unboxing” into YouTube κάθε μήνα. στην πραγματικότητα, some unboxing videos can get over 10 εκατομμύρια προβολές. Unboxing content becomes viral quickly. If your logo is on the box, which it certainly should be, you will get free marketing and attract new customers.

There are all kinds of unboxing videos on YouTube

How Do Entrepreneurs Switch from Regular to Eco-Friendly Packaging?

Becoming a sustainable business is responsible… But it can be demanding. Making an environmentally-conscientious change, like switching to eco-friendly packaging, isn’t that easy. Ωστόσο, with a dose of motivation, it doesn’t have to be that hard. Let’s find out how to take the first step: switching to eco-friendly packaging.

Invest Time and Money in Education

Πριν κάνετε το διακόπτη, we recommend investing time (and sometimes money) to educate yourself about sustainable packaging. There’s a lot of peer pressure to switch to environmentally-conscientious practices. Ωστόσο, entrepreneurs need to figure out on their own why they should make the change. Only then can they establish long-term goals based on sustainability.

With some research, you will discover which eco-friendly materials are the best for your business needs, why they are beneficial, how much they will cost, and any other information you need to make the switch.

Collaborate with Packaging Manufacturers

Connecting with sustainable packaging manufacturers can pave the way to switching to eco-friendly packages. A partnership with a sustainable packaging manufacturer will allow you to order large quantities of custom packages at once. Some even have the capacity to customize packaging to fit your products, including custom designs for your store.

Entrepreneurs should first order packaging samples to confirm quality and relevance to their business needs. Most places will send reduced or free samples to help you figure out if the packaging is good for your business. Once you find the best and most affordable packaging, you can start the process of switching over.

Order custom packaging that fits your product to minimize waste

What to Do If I Can’t Switch to Sustainable Packages Completely?

Making changes in the business world always comes with risk. There could be multiple reasons why companies can’t completely switch to eco-friendly packages. Some business owners might find such changes overwhelming, while others believe eco-friendly packages are not the right option for them. We would like to help entrepreneurs and give them an idea of how the transformative process should start.

Start with Small Steps

We understand that some entrepreneurs are not in a position to switch to eco-friendly packages right away. No one says you need to do everything at once. Start with small steps. Για παράδειγμα, you can start using eco-friendly materials to create custom inserts. Even something small will reduce the environmental impact of your packaging. Στο περασμα του χρονου, you can slowly switch completely to sustainable packaging.

Εκπαιδεύστε τους πελάτες σας

Επίσης, you can take the opportunity to help educate your customers about environmental issues. Invite your customers to recycle or reuse packaging instead of throwing it in the garbage. Strongly recommend using your boxes for other purposes, like for storage or as a toy. Με αυτόν τον τρόπο, you can indirectly reduce the negative impact of packaging.

Half Magic Beauty educates their customers on recycling their product packaging in a social media post

Educate Your Employees

Educating employees involved in the packaging process helps implement more sustainable practices. You need to teach them the best way to pack the products and handle any waste produced during the process. Reducing plastic waste is key to improving our environment.

Customize Your Eco-Friendly Packages

Entrepreneurs can also αλλάξετε τη σχεδίαση and quantity of their packages to reduce their environmental impact. Για παράδειγμα, if you sell small items, you don’t need gigantic boxes and an overabundance of packing peanuts to get your products to your customers. αντι αυτου, you can customize your packaging and ensure its design fits your product.

You also save money by customizing packaging because smaller packages will certainly cost you less than using consistently large boxes.

Αν τρέχετε ένα κατάστημα Ecwid, δείτε το Πίσω app in the Ecwid App Market. Arka provides branded and unbranded packaging for ecommerce businesses made from eco-friendly materials. You can start using custom packaging with as little as ten boxes to see if Arka is the right fit for you—and your products.

Examples of eco-friendly packaging by Arka

Focus on Eco-Friendly Shipping

Of your whole production process, focusing on eco-friendly shipping practices will do wonders for the environment. Δυστυχώς, there are not many options for eco-friendly shipping.

One way to improve your shipping process is to ship orders out in bundles (especially easy with smaller packages). That means when a customer purchases multiple products from you, you send all their items in one package. Για παράδειγμα, a shopper buys two or three different products a month, and you send all their items as one order at the end of the month.

Ωστόσο, are people willing to wait longer to get their orders? Όπως είπαμε, education is key. Για παράδειγμα, you could make videos explaining what bundle shipping is and why their patience helps the planet. Knowledge is everything!

Cost of Eco-Friendly Packages

Most of you are probably wondering whether eco-friendly packaging is more expensive than conventional packaging. The answer to that question might be surprising—no! Μακροπρόθεσμα, you will actually save money by switching.

If you collaborate with a reputable packaging manufacturer that uses only sustainable materials, you can order packages in bulk. That will automatically reduce the price of your order. Αφ 'ετέρου, if you plan to reuse packages (which is an available option), you won’t have to spend anything on new ones.

Συν, if the package’s customized shape is accurate and small, you will have more space to store orders, whether in your house or a warehouse. You won’t need more space to store orders or unused packaging, reducing rent and shipping costs.

Δυστυχώς, it’s hard to say how much money you will have to spend on each package. It depends on the size and weight of your order, design requirements, packaging material, and quantity. αλλά συχνά, you can actually save money by switching away from plastic.

Για παράδειγμα, you may spend around $138 Για 100 units of compostable size 7 Χ 11 ταχυδρομικοί φυσαλίδες. Αφ 'ετέρου, πλαστική ύλη 8 Χ 11 (almost the same size) bubble bags will cost you γύρω $215 ανά 100 μονάδες. The difference is significant!

Compostable bubble mailer by Arka

Τύλιξε

Χωρίς αμφιβολία, switching to eco-friendly packages is highly beneficial. Sustainable packaging is good for the planet, reduces costs, and improves ταυτότητα της επωνυμίας σας. In case you currently can’t switch to sustainable materials completely, we advise you to use some of the alternatives mentioned in this article. We all need to do our part in securing a future without pollution. Let’s build a cleaner planet together!

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Phil Akhzar is the founder and CEO of Πίσω. It provides custom branded and unbranded eco-friendly packaging for ecommerce businesses.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.