Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

Ικανοποίηση των πελατών: Σημασια, Παραδείγματα, Πώς να μετρήσετε

11 min read

Για οποιαδήποτε επιχείρηση, satisfying the wants and needs of its customer base is mission-critical. But it’s easier said than done, σωστά? Satisfied customers are the best marketing tools a business can have—they share their positive experiences with friends and family, make multiple purchases, and become long-term loyal brand supporters.

If customer satisfaction is not a pillar of your business model, you will struggle to experience the growth and success you’re dreaming about. Ευτυχώς, this post shares everything businesses need to know about measuring customer satisfaction, its importance, and its benefits to a brand’s bottom line.

Let’s jump into how you can maximize customer satisfaction opportunities to grow, βελτιώσει, and build a loyal following.

What is Customer Satisfaction?

Customer satisfaction is the measurement that defines how happy customers are with a company’s products, goods, ή υπηρεσίες. Often determined through surveys and ratings, ικανοποίηση των πελατών (CSAT) is a critical pillar in the foundational success of any business.

Many companies use customer satisfaction metrics to better understand the customer experience, make improvements to products and offerings, reduce churn, and build a loyal customer base.

The customer experience isn’t limited to just the quality of products or how thorough a service is. The overarching customer experience includes product availability, the purchasing process, the post-purchase experience, how the εξυπηρέτηση πελατών team responds, how easy a website is to use, και πολλα ΑΚΟΜΑ.

Understanding the Importance of Customer Satisfaction

Αν αναρωτιέστε, “Why is customer satisfaction important?” we’re here to help you understand the vital ways it can improve customer experience, brand reputation, και πολλα ΑΚΟΜΑ.

Improve Customer Loyalty

Through honest feedback and customer surveys, businesses can earn their customers’ trust and drive loyalty. Happy customers will share their positive experiences with their communities (σχεδόν 83 τοις εκατό των καταναλωτών do this!), leading to more business opportunities for your brand.

Reduce Churn

It’s simple logic—the happier a customer is with your business, the less likely they are to shop around. If your business can provide the experience customers are looking for, it will reduce the chances of churn and build a loyal following of ambassadors and supporters.

Provides Insight for Internal Teams

A customer satisfaction score is a direct reflection of various departments within a business. If they’re happy with your website, that’s a thumbs up for Marketing. If you get great scores for your response times, that tells Support that they’re on the right track.

These metrics can be leveraged to improve internal teamsprocesses and goals, depending on what customers feel is missing based on their unique experiences.

The Benefits of Customer Satisfaction

Solid customer satisfaction can take your business to the next level, but you have to be open to negative feedback and constructive criticism while acknowledging the pain points that customers experience with your brand.

Here are a few of the ways your business will benefit from a positive customer satisfaction score.

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Πρώτο και κύριο, customer satisfaction drives growth! Happy customers will return to your business time and time again because of product quality, top-tier service, και υποστήριξη πελατών. Not only will they return, but they will recommend your business to others and sign your praises on social media.

As many companies struggle with churn, prioritizing customer satisfaction scores is monumental in growing and scaling your business.

Stand Out From the Crowd

In a sea of oversaturated brands, finding ways to stand out from your competition is critical for your company’s survival.

Providing a stellar customer experience is an effective way to distinguish yourself from the many other fish in the sea. Shoppers will remember how your website or products were different and return to your business for their future needs.

Build a Reputable Brand

What do you want your brand to represent to your target audience? Your mission and values should center around providing a quality experience and products for your customers.

Με asking for feedback from customers and implementing the changes they deem important, you are solidifying your company as one that values the customer experience.

Learn Where to Improve

It’s not all sunshine and rainbows, but that’s how business goes. The gaps in the customer experience provide vital information for your teams to make improvements. Negative feedback is just as valuable as positive feedback, so be sure to listen and make adjustments as needed.

Leverage Satisfaction as a Selling Point

A positive customer satisfaction score is a great selling point to use on sales collateral, στην ιστοσελίδα σας, and in sales pitches.

Sales members can utilize these metrics when they’re pitching your products, and marketing can update the customer satisfaction score on the website, πλατφόρμες social media, and other places where customers interact with your brand.

How to Measure Customer Satisfaction

There are a few ways you can measure customer satisfaction in various phases of the customer journey. Let’s explore those here.

1. Provide a Customer Satisfaction Survey

Many businesses ask for feedback after consumers interact with a Support representative on their website. Whether via Live chat or email, customer satisfaction surveys are quick and take a few moments to answer.

These surveys prompt the user to share how satisfied they are with their interactions with the Support team and usually involve answering a question or ranking their experience on a scale of 1 προς το 10.

2. Send a Net Promoter Score (NPS) Survey

The NPS survey is a simple, one-question survey that asks how likely a customer would recommend your business to a friend or family member. The NPS score helps to indicate how loyal and satisfied a company’s customers are.

παραδοσιακά, a Net Promoter Score survey looks like this:

Consider your experience with *company name*, how likely would you be to recommend us to a friend or colleague?

Please select a number from 1 προς το 10, με 1 being very unlikely and 10 being very likely.

NPS surveys are often sent after a purchase is made, but many companies send them every quarter to gauge how happy their customers are and where they can improve.

3. Ask for Feedback on Social Media

Social media is a powerful tool to οικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες, ask for feedback, and establish your business as customer-focused.

You can use polls and surveys on various social media platforms including Facebook, TikTok, and Instagram to ask for customer feedback on their experiences with the following:

 • Mobile shopping experience
 • Product quality/ what they liked or didn’t like
 • Customer support experiences
 • How likely they would shop with you again
 • What was missing from the purchase process
 • What could be improved from their perspective

Examples of Customer Satisfaction Survey Questions

Here are a few common but compelling customer survey questions to use throughout the sales and post-purchase processes to gain valuable information about the customer experience.

Customer Experience Questions

 1. How would you describe your experience today with our Support team?
 2. Are you satisfied with the quality and speed at which your questions were answered today?
 3. How easy was it to navigate our website and product pages?
 4. Did you find the information you needed easily on our website?
 5. Did you have any issues during checkout on our website?

Collecting Product Feedback

 1. How satisfied are you with *product name*?
 2. On a scale from “Never” to “Often”, how frequently do you use our product?
 3. How has our product improved your daily activities/ productivity/ made your life easier?
 4. What improvements would you suggest to make the product better?
 5. What tasks do you use our product to complete?

Customer Loyalty Questions

 1. On a scale of 1 προς το 10, how likely would you recommend our company to your friends and family?
 2. How can we improve the product to improve your likelihood of recommending our product to your community?
 3. How likely are you to explore other products and services we provide?
 4. How likely are you to switch to a competitor who provides a product or service similar to ours?
 5. Is our company your first choice for the product or service we provide?

Don’t Sleep on Customer Satisfaction. Το Ecwid μπορεί να βοηθήσει.

In a world where the consumer is king, businesses have to find ways to set themselves apart from the crowd. Now that you know how important your customer satisfaction score is, it’s time to take the steps to propel your business onward and upward.

Ecwid can help improve your customer experience with cost-effective steps like discount shipping, self-service support, και πολλα ΑΚΟΜΑ.

Build your ecommerce shop with Ecwid and start building a loyal customer base today.

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Max has been working in the ecommerce industry for the last six years helping brands to establish and level-up content marketing and SEO. Εκτός από αυτό, he has experience with entrepreneurship. He is a fiction writer in his free time.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.