Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

Θεωρία Χρώματος: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα έγχρωμα θέματα

15 min read

Pause for just a second and imagine a world without colors. The day begins, but the sun rises in visual silence. And when the sun sets, you cannot see the bright pink and reddish colors that signify the day has reached its end.

That would be tragic, I’m sure you would agree. I’m not sure about you but I’m beyond grateful to live in a world in which colors play a vital role in everyday life.

Για χρόνια, researchers have studied the profound and powerful persuasive abilities behind different colors and the specific emotions they provoke in each one of us. Colors cause very specific reactions, deeply impacting a brand or product’s performance and success.

Στην πραγματικότητα, 90% of consumers admit they rely mostly on visual factors, like design and color, when making a decision to purchase a product. Talk about an easy way to increase sales!

Every time a customer interacts with your product or brand, whether it is through a quick web search, Αμαζόνα, ή τον δικό σας ιστότοπο, you should be able to count on your product’s designs and colors to influence the shopper and catch their attention.

How Interactive Color Design Improves Sales

Responsive web design that relies on intentional color combinations attracts attention, while also being aesthetically pleasing. The benefits of interactive web design include:

 • More traffic
 • Increased conversions (περισσότερες πωλήσεις)
 • Rank higher on search engines
 • Lower bounce rate
 • Increased loyalty and trust
 • Improved customer experience

By simply learning more about the psychology behind color schemes as a form of marketing, you can easily increase your sales and attract new customers. Let’s find out how it works so you can make the most of it!

Color Theory Simplified

Color theory has been around for more than 300 χρόνια. It is used by brands and designers when picking the best colors for a product or ταυτότητα μάρκας.

Color theory strives to understand how people perceive colors based on their background, Πολιτισμός, δημογραφικός, ηλικία, κι αλλα. It provides designers with years of collective research and knowledge about the impact colors have on the human mind. Colors can spur different emotional reactions or create optical illusions.

When selling a product, you should learn how to pick the best colors based on the message you want to send, or the impact you’d like to have.

When referring to the color theory and how it can impact your whole ecommerce experience, we want to understand how others will perceive and recognize your brand according to the color combinations you choose for it.

Εδώ στο Ecwid, we see it as so much more than merely an artistic decision. Color theory is directly linked to your brand’s recognition and consumer experience, and should be a huge part of your business strategy. And we want to help.

Color Theory and Brand Identity

The colors you choose should reflect your brand’s mission and purpose. When trying to appeal to customers, the last thing you need is a color palette that confuses them or attracts the wrong audience. As we dive deeper into color theory, you’ll notice that the way consumers interpret specific colors is molded over the years by other brands, historical events, or even community stereotypes.

Για παράδειγμα, think about the red and yellow color combination. What is the first kind of business that comes to your mind? Let me guess: fast food. Είμαι σωστός?

Fast-food chains often use red and yellow colors in their logos for a reason. The color red is stimulating and increases heart rate, which helps to jumpstart your appetite. As for the color yellow, not only it is associated with happiness, but it is also the most visible color in daylight. The brain processes color before it processes words or shapes, so that’s why the fast-food chains often choose that color combination for their logos and brands.

McDonaldslogo is a great example of an effective color combination

When you take the time to study and educate yourself on color theory and how it shapes consumers’ perspectives, you too can quickly recognize the correct color combinations and patterns that will help you appeal and safely target your audience.

Επίσης: Πώς να δημιουργήσετε ένα φοβερό λογότυπο για την επωνυμία σας

παρ 'όλα αυτά, choosing the right colors is not as easy as it might sound. With millions of color combinations out there to choose from, choosing the right colors for your brand’s personality can be easily overwhelming. Ευτυχώς, it all comes down to science.

Color Theory Principles

As you have already learned from this post, color theory strives to help marketers find appropriate color combinations based on how their audience is going to perceive and react to them. Βασισμένο σε αυτό, you should follow some basic rules when finding complementary color combinations.

The Color Wheel

Remember the old-school color wheel? This is your typical combination of primary and secondary colors, usually seen on the beige walls of your middle school art classroom. The wheel tells you which colors best contrast and complement each other.

It features 12 colors that can be divided into different categories and combined in many ways. The primary colors on the wheel are red, yellow, and blue, which can be combined to create secondary colors like orange, green, and violet. Then we get tertiary colors like red-orange, blue-purple, και τα λοιπα. We also then have tint colors made by adding white to lighten the original color or black to darken them.

Understanding the Color Wheel and Different Color Schemes

Complementary color scheme

When finding the right combinations on the color wheel, you should remember that colors from opposite positions in the color wheel are considered complementary.

Παράδειγμα: μπλε + orange or yellow + violet

The above colors convey joy, friendliness, and approachability. You should avoid using them in excess, like as the overarching theme for your website. αντι αυτου, use them when you want to make something stand out, or call attention to certain products.

Analogous color scheme

Your analogous colors are those adjacent or close to each other on the wheel.

Παράδειγμα: blues + greens + purples

Due to their proximity, they reflect similar tones and produce a pleasing sense of calmness and harmony. Wellness brands, κρατάω σημειώσεις! You should use these combinations as a general website theme, or for product pages.

Triadic and tetradic color schemes

Designers most commonly use triadic colors when creating websites. They’re usually equidistant from one another in the wheel.

Παράδειγμα: μπλε + purple, το κόκκινο + orange, yellow + green

These colors create unique and unexpected combinations, adding style and originality to every project. They are very popular for artists as they often provide a sharp, playful visual contrast without remaining aesthetic.

Tetradic are very similar to triadic colors in how they offer vibrant and original contrast. On the color wheel, they are also in equal distance between all colors and found the opposite of each other. Εξαιτίας αυτού, there is also no clear dominance of any of the colors. (Think of the red, yellow, and blue color combination.)

More Principles to Consider

The different types we covered above can be considered your basic color schemes, but it is important to note that many themes exist. It’ll be hard to cover all of them in one post. παρ 'όλα αυτά, this offers a solid start. To help you expand your knowledge even further without overwhelming you, here are some key facts to remember.

Color Preferences and Meanings Vary

As you continue to familiarize yourself with the color theory and how to use it to your advantage, you’ll quickly understand that colors:

 • Can provoke joy or sadness.
 • Can inspire productivity or demotivate someone.
 • Can symbolize feelings and emotions like love or anger.
 • Provoke different perspectives and expectations vary across cultures. Take time to understand cultural stereotypes and existing color perspectives.

Τώρα, let’s take a look at color symbolism and some basic connotations pertaining to some of the most popular colors.

Color Meanings to Help you Find the Best Combinations for Your Design

Here are some popular colors and what they often symbolize:

 • Red is often used to symbolize strength, danger, πάθος, ενέργεια, or make something stand out.
 • Orange symbolizes excitement, αυτοπεποίθηση, υγεία, ζωτικότητα.
 • Green symbolizes Earth, ανάπτυξη, nature, υγεία, χρήματα, jealousy, and guilt.
 • Blue can symbolize peace, tranquility, νοημοσύνη, coldness, and also sadness.

These are just a few examples of the many color variations with their particular associations to get you started. Ωστόσο, we encourage you to continue learning and eventually find the ones that resonate the most with your business and its mission.

Whatever color scheme you pick, always balance your combination in a way that creates the desired reaction from your customers. Play around with each of the different color combinations, while also paying attention to the kind of font you use for each, και φυσικά, what action you want to encourage your customers to perform on the page.

How to Use Colors to Improve Shopping Experience and Conversion Rate

The colors used in a store or on a product’s packaging can influence shoppers in very specific ways, impacting everything from what they purchase to how much they spend.

If you’re looking to improve your shopping experience, you should understand the basics of color theory and how different colors can affect consumers. Εδώ είναι μερικές συμβουλές:

Keep in Mind Your Target Audience Specifics

Take some time to research your audience. The key will always be your audience. It’s one thing to know what each color scheme says about your business. It’s a completely different thing to use colors to properly target your customers according to cultural and psychological insight on their shopping patterns and behaviors.

Use Colors That Match Your Brand Identity

If you want shoppers to associate your brand with certain emotions or qualities, use colors that convey those same feelings. Για παράδειγμα, if you want your brand to be seen as fun and approachable, you might use brighter, more cheerful colors.

The same applies to the shopping experience you want to create for your customers. If you want shoppers to feel relaxed and comfortable while they’re shopping, you might use softer, more calming colors. But if you want them to feel energized and excited about shopping, brighter colors may be a better choice.

Επίσης: Πώς να δημιουργήσετε ένα εμπορικό σήμα: Ένα βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Be Aware of Cultural Associations with Color

Different cultures often have different associations with a certain color. So if you’re targeting a global audience, it’s important to be aware of these cultural differences and use colors that will resonate with shoppers in different parts of the world.

Για παράδειγμα, red symbolizes love and passion in many countries in North and South America and Europe. But in some African cultures, red symbolizes death and grief.

Use Different Colors for Product Categories

Colors can also be used to help shoppers differentiate between product categories. Για παράδειγμα, αν πουλάτε ρούχα, you might use different colors to designate categories of your online store, like white for formal wear, blue for casual wear, και τα λοιπα.

Make sure the colors you choose for product pages align with the website’s overall color scheme, as doing so will strengthen your brand’s image.

Use Bright Colors for Call To Action Buttons

Εάν σας “Αγορασε τωρα” button blends in with the website background color, then shoppers might not see it. They might leave your online store to find a site where the entire process is more smooth. To avoid this, make sure your CTA buttons are bright enough so your shoppers can’t miss them.

If the CTAs have a contrasting color to the background, they’ll pop out more, which is precisely what you’re aiming for. Some of the best colors you can use for CTAs are blue, yellow, orange, and black.

Test Several Colors

Try a variety of colors to see which works best for your business. If one brand found that red CTA buttons outperformed green ones, that doesn’t mean it will be the case for your website. Whatever color you pick, make sure the colorjumpsto get more attention and convert more people.

Choosing the right colors for your shopping experience is a critical part of influencing shoppers and boosting sales. Choose the color scheme of your ecommerce store wisely by using colors that match ταυτότητα της επωνυμίας σας, and the identity of your customers. Stay aware of cultural associations with color so you can create a shopping experience that really speaks to your audience. Use color to your advantage!

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Max has been working in the ecommerce industry for the last six years helping brands to establish and level-up content marketing and SEO. Εκτός από αυτό, he has experience with entrepreneurship. He is a fiction writer in his free time.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.