Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.
Πώς να αναπτύξει ένα νέο προϊόν που λύνει πράγματι ένα πρόβλημα

The Best Free Graphic Design Software You Can Find Online

10 min read

Γρήγορη απάντηση

This article features the following free software:

 • Gravit Designer
 • GIMP
 • Inkscape
 • Vectr
 • Κιμωλία
 • Paint 3D
 • canva
 • Creative Cloud Express
 • Sketchbook

Continue reading to learn more about their pros and cons.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι 'αυτό: high-quality graphic design is an essential part of any business image. Παρά όλα αυτά, some of the biggest brands in the world are globally recognized just by their logo! Without graphic design, the world of business would lack the stunning advertisements, eye-catching displays, and other artwork that brings brands to life.

If you’re a business owner on a budget, you might not be able to afford to shell out hundreds of dollars on graphic design software. Ευτυχώς, high-quality graphic design software doesn’t have to come with an expensive price tag.

Keep reading to check out our list of the best free graphics design software out there.

Graphic Design Software for Mac

It’s no secret that Mac computers are an excellent choice for graphic designers. Their high-quality displays and lightning-fast processors make it a breeze to create free graphics. It’s also true, ωστόσο, that these awesome features come with a price tag. Ευτυχώς, there are several free graphic design software options compatible with the operating system.

Here are our top three picks to send you on your way to creating free graphics today:

For social content: Gravit Designer

If you’re looking for a flexible tool to make graphic design a breeze, Gravit Designer has what you’re looking for. This powerful graphic design software option has a free option that includes cloud storage, PDF export, and RGB renderings.

Gravit Designer PRO interface on mac

Gravit Designer PRO interface on Mac. πηγή εικόνας.

With Gravit Designer, you’ll have an arsenal of design tools at your fingertips to create content for advertising campaigns, λογότυπα, social media content, και πολλα ΑΚΟΜΑ!

For editing: GIMP

GIMP, short for GNU Image Manipulation Program, is a free and open-source graphic design software program. Αυτό σημαίνει ότι, unlike other “free” options, you won’t need to invest in a subscription to unlock the full scope of features. GIMP’s wide selection of editing options offers the flexibility you need to create a wide array of graphic features for your business. Το καλύτερο κομμάτι – you won’t spend a dime!

Για αρχάριους: Inkscape

Perhaps the most exciting thing about Inkscape is how easy it is to use. This free graphics design software is a great choice for web designers, γραφίστες, and other creatives looking for the best free graphic design software.

Some of its most notable features are advanced drawing tools, a wide format compatibility arsenal, an intuitive text tool, plus bezier and spiro curves. This means that you’ll have the capabilities you need to create show-stopping designs with ease.

Graphic Design Software for Windows

There was a time when most graphic design software was primarily compatible with Mac computers. Ευτυχώς, with technological advancements on Windows computers, there is no shortage of amazing options for free graphic design software. Ας βουτήξουμε ακριβώς μέσα!

Για WordPress: Vectr

If you need graphic design software that’s compatible with WordPress, μην ψάχνετε άλλο. Vectr is one of the best 100% free graphic design software options for WordPress. Το καλύτερο μέρος είναι, that isn’t the most exciting thing about the software. Here are some of our favorite features that Vectr offers:

 • User-friendly, intuitive platform interaction
 • Artificial intelligence-powered tools (saves time and energy)
 • Free plugin for Chrome browser available
 • Δωρεάν για πάντα – no subscription plan purchase required!

For professional designers: Κιμωλία

Κιμωλία is a web-based, open-source paint program that is perfect for professional graphic designers. It offers high-quality design tools that are easy to use and simple to navigate. Ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, you know that time is money. If you want to save time without sacrificing quality, choosing graphic design software that makes it easy to create free graphics is the best choice you can make.

krita interface example

Krita interface example. πηγή εικόνας.

Συνολικά, Krita has a few standout features that helped the service land on our list:

 • Ability to create a range of final products, including everything from illustrations to comics to animation
 • Developed by actual users
 • Compatible with Windows, Μακ, και Linux
 • Great option for users from all skill levels

Krita also offers brush packs, vector and text tools, and special graphic modes to make your job easier. Working more efficiently means you’ll have more time at your fingertips to focus on fine-tuning features. Το αποτέλεσμα? Happier clients!

Για αρχάριους: Paint 3D

If you bought your computer with Windows 10 εγκατασταθεί, you already have Paint 3D installed on your hard drive. Αυτό 100% free graphic software is perfect for professional and recreational projects and packs a powerful punch.

When you use Paint 3D, you’ll have the option of creating either 2D or 3D images. This flexibility allows you to offer a more eclectic mix of graphic design finished products. Since each member of your customer base is so unique, it’s essential to be versatile in your design capabilities. Ευτυχώς, Paint 3D arms you with the tools you need to be flexible without sacrificing your budget or your free graphics’ quality.

Paint 3D in action

Paint 3D in action. πηγή εικόνας.

If you’re new to graphic design or the Paint 3D app, you don’t need to worry. The program comes with impressive tutorials and a comprehensive guidebook. συνεπώς, we love Paint 3D for beginners especially.

Graphic Design Apps: Free Options

Are you looking for graphic design app options on the go? There’s no doubt that cell phones play an important role in most people’s lives. Why not use your phone to create show-stopping graphics? Here are a few of our favorite graphic design apps:

For the masses: canva

If you’re looking for an intuitive, flexible, and easy-to-use design app, μην ψάχνετε άλλο. canva is hands-down one of the most popular graphic design apps (Ελεύθερος, φυσικά) out there. This platform offers in-depth tutorials and an impressive library of templates and design elements that you can access for free.

Canva has design templates for social media posts, τροχοί, και ιστορίες. You can also create logos, φυλλάδια, αφίσες, mobile videos, YouTube thumbnails, και πολλα ΑΚΟΜΑ! Canva also has a super user-friendly website, which means you can work seamlessly across all your smart devices. It truly doesn’t get much better than this.

For editing: Adobe Creative Cloud Express

Εκτός αν ζείτε κάτω από ένα βράχο, you’ve heard the name Adobe in the graphic design space before. Though their powerhouse graphic design programs like Photoshop are pay-only graphic design apps, free options do exist. Our favorite? Adobe Creative Cloud Express.

Using Adobe Creative Cloud Express, you can create social graphics, webpages, κι αλλα. This means that with one free tool, you can create breathtaking graphics for your business. If you’re looking for a trusted brand with an impressive resume, Creative Cloud Express is the perfect fit for you.

For drawing: Sketchbook

If your graphic designs start with the stroke of a pencil, Sketchbook is among the best of graphic design apps (free apps, ΤΕΛΟΣ παντων), options for you. This graphic design software is optimized to work seamlessly with stylus pens. It is also custom tailored to cater to creators who prefer to draw their designs by hand.

With Sketchbook, you’ll also have access to a library of hundreds of brushes to bring your artwork to life. The platform also has intuitive symmetry tools that make it easier than ever to create perfectly balanced designs.

Sell Graphic Design with Ecwid

There’s nothing quite as sweet as free, whether it’s graphic design software or beyond. That’s why at Ecwid, we help you create top-notch online stores that don’t cost you a dime. με Ecwid, you can count on fanatical support, world-class customer service, and all the tools you need to get started today.

 

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Max has been working in the ecommerce industry for the last six years helping brands to establish and level-up content marketing and SEO. Εκτός από αυτό, he has experience with entrepreneurship. He is a fiction writer in his free time.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.