Ό, τι χρειάζεστε για να πωλούν online

Set up an online store in minutes to sell on a website, social media, ή αγορές.

Γεια σας. Το περιεχόμενο στο ιστολόγιό μας έχει μεταφραστεί αυτόματα για τη δική σας εξυπηρέτηση. Ζητούμε συγνώμη εάν, σε κάποιες περιπτώσεις, οι μεταφράσεις είναι κακής ποιότητας.

A Local Gift Shop to Global Omnichannel Sales: Silver in the City's Growth Strategy

8 min read

Ασήμι στην πόλη, owned by Kristin Kohn, is a boutique specializing in unique and whimsical gifts. The boutique strives to offer customers an exclusive gifting experience — where they can offer their loved ones thoughtful gifts from a local shop. From jewelry to houseware items, you will certainly find the ideal gift for any occasion. Silver in the City has 2 charming locations in Indiana and an online store.

Silver in the City Offline Store

Silver in the City flagship store in Indianapolis (ΜΑΣ)

Silver in the City is very community-oriented. They actively collaborate with other small businesses in their neighborhood, supporting one another and growing the community. As a way of giving back, they’ve created the Silver Linings Fund, which Kristin mentions is one of the things she is most proud of. They contribute 1% of all sales to this fund, which works towards creating equal opportunities for BIPOC communities.

Ecwid by Lightspeed provides Silver in the City with its ecommerce solution that allows them to share their unique story and sell their products locally and globally online.

Ασήμι στην πόλη

The Silver in the City team

Let’s dive into their ecommerce journey.

How Has Silver in the City Benefited From Ecwid?

The team shared with us some of the Ecwid tools they’ve implemented in their store and found the most valuable for their business.

Stronger Online Presence With Integrated Sales Channels

The biggest feature for me when I began using Ecwid was the built-in interaction through the sales channels. Κριστίν Κον, Owner of Silver in the City

με Ecwid, Silver in the City easily promotes its store across different sales channels such as Facebook, Ίνσταγκραμ, και η Google. This helps to introduce their brand and products to new audiences.

Without these integrations, their marketing costs would rise pretty high, and it would be difficult to keep track of them all. Ωστόσο, με Ecwid, marketing initiatives can be executed directly from the platform, and the results are displayed on the dashboard.

Recovered 10% of Ecommerce Revenue With Automated Abandoned Cart Emails

10%
of total ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ revenue recovered in the last 30 days alone.

Recent studies show that the average cart abandonment rate is 70%. Αυτό σημαίνει 70 εκτός 100 customers will add a product to their carts but then leave your website without completing the purchase.

Sending reminders about their abandoned purchases is a powerful incentive for them to finalize their transactions.

Ecwid detects abandoned carts for you and sends automatic reminders so you can recover that sale.

Abandoned Cart Email Sent by Silver in the City

A customer abandonment email automatically sent to a customer who left items in their cart

The implementation of automated abandoned cart recovery emails has proven to be beneficial for Silver in the City.

Continuous Revenue With Pre-Orders

Silver in the City utilizes προπαραγγελίες for pre-made gift boxes and sold-out items in their store. Pre-orders are beneficial to build excitement for products that are soon to be launched or temporarily out-of-stock.

The pre-order feature has helped our store make continuous revenue and sales.

Silver in the City sells a wide selection of pre-made and customizable gift boxes in their boutique for special occasions like the holidays. People tend to shop early for the holidays, so having this product live in advance allows customers to secure their purchase before exploring other options. Customers can simply select their preferred arrival date and have it arrive right before the holidays.

Pre-orders also recently came in handy for one of their clothing items. During a local morning show, the host wore one of the hats sold at their boutique. This resulted in a surge of purchases, causing this particular hat to go out of stock. Ευτυχώς, they quickly activated the pre-order feature, and orders continued to flow, ensuring no revenue was lost during this period.

Modernized Store With an Intuitive Website Builder

Ecwid includes an enhanced website builder featuring a range of themes and designs for users to select. Silver in the City recently revamped its website using the new Instant Site functionalities, giving it a whole new appearance. The redesign not only modernized the look but has also improved user-friendliness, making navigation more intuitive. Check it out below.

Silver in the City's Storefront

Silver in the City’s eye-catching storefront on Ecwid

The website builder is great. I love to choose what happens when visitors click on another area or a specific page. Our website looks newer and more modern now. Αρχικά, we were hesitant to push our site live, as it just seemed too easy.

Ecwid comes filled with new features for personalized and targeted email marketing through popular apps like MailChimp.

Silver in the City leverages email marketing to engage with their customers and elevate their overall experience. They utilize Mailchimp to distribute promo codes and shared a feature they found particularly advantageous with us.

When sending promo codes through Mailchimp, customers can effortlessly apply them to their shopping carts with a simple click, saving time and boosting the likelihood of usage. “It takes a lot off the people’s plates,” says Kristin.

Promo code sent through MailChimp

Tailored User Experience With Flexible Shipping Options

Ecwid has many shipping features that benefit our business and its values. Πολλοί από τους πελάτες μας είναι μέρος της τοπικής μας κοινότητας, και είναι πολύ εύκολο να τους εξυπηρετήσεις.

Serving both local and out-of-state customers, Silver in the City takes advantage of Ecwid’s flexible επιλογές αποστολής.

με Ecwid, you can offer customers who live in closer proximity a lower shipping cost, while customers situated farther away are presented with a higher but fair shipping fee. You can also provide a pickup option exclusively for local customers, as Silver in the City does.

Επιπροσθέτως, Silver in the City grants customers free shipping if their order exceeds $75, which is a great way to help conversion rates.

Silver in the City's Checkout Page

Flexible shipping options on Silver in the City’s checkout page

We have the ability to set up custom rules for delivery and pickup based on the customer’s location. Αν βρίσκονται εντός της ακτίνας, μπορούν να επιλέξουν παράδοση ή παραλαβή, and their shipping cost will be lower due to the distance. This makes it easier to connect with our local customers and provide them with flexible shipping options.

Silver in the City Delivery Zone

Example of a destination zone Silver in the City can set up to offer local customers specific shipping rates and pickup options

Αποτέλεσμα: Greater Sales with Ecwid

Silver in the City is now generating more sales through its online business, thanks to Ecwid. With Ecwid’s comprehensive suite of features, Silver in the City has unlocked new avenues for growth and customer engagement in the competitive online marketplace.

Πίνακας περιεχομένων

Πουλήστε στο διαδίκτυο

Με το Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, σε κανέναν - σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Victoria is a content specialist at Ecwid. Fueled by matcha, she dives into the ecommerce world and provides insights to help entrepreneurs succeed online.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, προμηθευτός (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Ωστόσο, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.