Alt hvad du behøver for at sælge online

Set up an online store in minutes to sell on a website, sociale medier, eller markedspladser.

Essential Business KPIs for Online Stores & How to Track Them Like a Pro

20 min read

In the world of business, data is king. Imidlertid, navigating this massive amount of information can be overwhelming.

Enter key performance indicators, or KPIs – the beacon that guides you through the stormy waters of data to the sunny skies of valuable insights for your business.

One of the most crucial aspects of ensuring business continuity is having a clear understanding of your business growth KPIs. This can help you develop better strategies, make more informed decisions, and ensure your business’s sustainable growth.

Så, what exactly are KPIs in business, og hvordan kan de hjælpe dig med at fokusere på det, der er vigtigst for din virksomheds succes? Dyk ned i dette indlæg for at lære om vigtige nøglepræstationsindikatorer for onlinebutikker, og hvordan du sporer dem som en professionel.

Forståelse af KPI'er i erhvervslivet

I et forretningslandskab, hvor konkurrencen er hård og marginerne er tynde, en stor forståelse for forretnings-KPI'er (nøgleindikatorer) kan betyde forskellen mellem succes og fiasko.

Så, hvad er KPI i erhvervslivet? Hovedsagelig, KPIs are measurable values that can be used to assess an organization’s success in meeting various business objectives. They come in many forms – from measuring revenue growth and customer retention to tracking employee performance and productivity.

What Are KPIs?

At its core, KPI, meaning in business, is about measurement — they’re the critical (key) indicators of progress toward an intended result. KPIs provide a focus for strategic and operational improvement, create an analytical basis for decision-making, and help focus attention on what matters most.

Different Types of KPIs

When it comes to measuring business performance, there are various categories that KPIs can fall into. These categories help organizations track and evaluate different aspects of their operations, such as financial performance, customer satisfaction, operational efficiency, and employee productivity.

Here are some common KPIs that many businesses track:

 • Financial KPIs: these measure your business’s financial health and performance, such as revenue growth, overskudsgrad, og investeringsafkast.
 • Kunde KPI'er: disse sporer, hvor godt du betjener dine kunder og deres tilfredshedsniveauer med dine produkter eller tjenester – f.eks, kundetilfredshedsscore, fastholdelsesrater, og netpromotorscores.
 • Operationelle KPI'er: disse måler effektiviteten og effektiviteten af ​​din forretningsdrift, såsom lageromsætning og medarbejdernes produktivitet.
 • Medarbejder KPI'er: disse fokuserer på individuelle og teampræstationer, such as sales targets and kunde service ratings.

Hvorfor virksomheder har brug for KPI'er

Imagine navigating a ship without a compass. That’s a business without KPIs! Som ejer af en virksomhed, you need to track progress, forecast the future, and make decisions with confidence. KPIs are the compass that helps you steer your ship in the right direction.

Benefits of tracking KPIs:

 • Performance tracking: By defining and tracking KPIs, you can monitor your business’s performance in real-time and make necessary adjustments to stay on course.
 • Goal setting: KPIs provide a benchmark for setting achievable goals and measuring success.
 • Data-driven decision-making: I stedet for at stole på gætværk, ved at bruge KPI'er kan du træffe datadrevne beslutninger, der kan føre til bedre resultater.
 • Identificer områder for forbedring: Ved at analysere dine KPI'er, du kan identificere områder af din virksomhed, der kan trænge til forbedringer og træffe korrigerende handlinger.

For en onlinebutik, tracking orders can guide decisions about inventory management and marketing strategies

Must-Have KPI'er for onlinebutikker

Som du kan se, der er mange forskellige typer af forretnings-KPI'er og masser af metrics, du kan spore. Dette kan umiddelbart lyde overvældende og få dig til at spekulere på, hvad du skal fokusere på i din online butik. Tingen er, afhængig af din virksomhed, the KPIs you choose to track will vary.

Imidlertid, if you’re an online store owner, there are specific KPIs that can make a significant impact on your business’s bottom line.

Så, what metrics are the most important for your online store? Læs videre for at finde ud af.

Tracking Traffic

Getting more visitors to your store starts with understanding where your traffic is coming from. By tracking website traffic, you can identify which channels are driving the most visitors and adjust your markedsstrategi derfor.

Here’s what you need to pay close attention to as an online store owner:

 • Number of online store visitors
 • How much time people spend in your online store
 • How many of the visitors are returning
 • What device they use to browse your store

That helps you track your store’s traffic and adjust your marketing strategy accordingly. For eksempel, if most of your traffic comes from mobile devices, it may be worthwhile to optimize your website for mobile users.

Tracking Orders and Conversions

For en onlinebutik, orders are the lifeblood of your business. Sporing af ordrer kan hjælpe dig med at forstå dine kunder’ købsadfærd og træffe informerede beslutninger for at drive mere salg.

Her er, hvad du skal spore, når det kommer til ordrer:

 • Det samlede antal afgivne ordrer og omsætningen
 • Omregningskurs (antal gennemførte køb/samlet besøgende)
 • Antal gentagelsesordrer
 • Hvor mange varer køber folk normalt
 • Hvor mange varer du solgte i en bestemt periode.

Når du har fundet ud af, hvilke faktorer der bidrager til større ordrer, du kan bruge disse strategier til at tilskynde kunder til at købe igen og foretage større ordrer. For eksempel, hvis du bemærker, at ordrer steg, efter at du tilbød gratis fragt for et bestemt beløb brugt, du kan bruge den taktik igen for at øge salget.

Sporing af finans

Spor dine økonomiske strømme for at forstå, hvor godt din virksomhed klarer sig, og få indsigt i fremtiden.

Her er de regnskabsmæssige målinger, du skal have øje med som netbutiksejer:

 • Din butiksindtægt
 • Udgifter
 • Gennemsnitlig ordreværdi, dvs., hvor mange penge du tjener pr. ordre
 • Average revenue per customer and visitor, dvs., how much money each customer brings you.

Tracking these numbers is essential to understanding your store’s financial health and making improvements. For eksempel, if your average order value is low, you can focus on upselling or cross-selling strategies to increase revenue per order.

Tracking Marketing Metrics

Customers access your store through multiple channels, including ads, e-mails, sociale medier, og mere. By pinpointing the sources that have a greater impact on your orders, you can optimize your marketing strategies effectively.

Here are the marketing metrics you should track in your online store:

 • Performance of your marketing campaigns, such as click-through rates and conversion rates
 • Where your orders are coming from (dvs., order sources).

How to Track Your Online Store Performance

While there are various tools for tracking your business KPIs, it’s much easier to track your online store performance where you manage your business.

If you sell online using the Ecwid by Lightspeed ecommerce platform, not only do you get a powerful online store, but you also get valuable insights into its performance directly where you manage it all – in your Ecwid admin.

Reports and analytics section in the Ecwid admin

med Ecwid, you can access real-time reports and analytics to monitor your online store’s performance, including sales numbers and customer data. You can actually track and measure all the critical online store KPIs we discussed above!

På den Rapporter side, you can get a comprehensive understanding of your store’s performance through key metrics: besøgende, ordrer, konverteringer, and accounting, which can serve as practical business KPI examples:

 • Det Besøgende section lets you keep an eye on store traffic, how long visitors stay in your store, what devices they use, and if they return.
 • Det Konverteringer section shows you the percentage of visitors who actually make a purchase.
 • Det ordrer section lets you gain insights into the number of orders made, the revenue generated, new versus repeat orders, and the average number of items sold during a certain period.
 • Det Regnskab section lets you stay updated on your financial flows. It provides valuable insights into your store revenue, udgifter, gennemsnitlig ordreværdi, and average revenue per customer and visitor.
 • There is also a Marketing section that gives you insights into the performance of your marketing campaigns, order sources, and the marketing strategies you’ve implemented in your store that have led visitors to make a purchase.

You’ll find line charts to analyze and forecast trends over different periods, tables for a detailed data examination, and interactive pie charts for a quick and insightful overview of key metrics.

Simply click on the dropdown and choose the time interval you want to customize the reports. To get more insights, you can choose a period for comparison. This lets you view how the metrics of the current period have changed compared to a period from the past.

Choosing a period for comparison

Benefits of Tracking Your Store Performance with Ecwid

There are various tools available for measuring your business metrics, but using Ecwid’s reports has its unique advantages:

 • med Ecwid, du kan track all the essential metrics in one place rather than using multiple tools to gather different types of data.
 • Ecwid’s reports are automatically updated and synced with your store’s data, saving you time and effort.
 • The reports are easy to read and understand, with colorful charts and graphs that help visualize your store’s performance.
 • You have the flexibility to choose any period for each type of report and compare it with the same period from the previous week, måned, or year.
 • Each metric brings a range of specific parameters that help you dive deeper into your store’s performance.
 • To stay in the loop, you have the option to receive weekly emails from Ecwid. These emails will not only provide you with your weekly stats but also offer some helpful advice on how to grow your business.

med Ecwid, you can use the trends, Statistikker, and parameters the Reports provide to refine your strategies and ensure that your business is on the right track. Så hvorfor vente? Start tracking your online store’s performance with Ecwid today and use the valuable insights to boost your sales, improve your marketing strategies, and reach new heights in your business.

The Visitors section in Ecwid’s reports

How to Start Using Reports with Ecwid

When it comes to running a successful online store, viden er magt, and Ecwid provides you with all the necessary tools to track and understand your store’s performance.

To start using Ecwid’s reports, følge disse enkle trin:

 1. Tilmeld dig Ecwid by Lightspeed.
 2. Open your Ecwid admin and click on the Rapporter side.
 3. Choose the type of report you want to view, such as visitors or orders.
 4. Customize the date range and other parameters to get a more detailed report.

Use the insights from the reports to make informed decisions for your business, and don’t forget to check in regularly and track your progress over time.

Som en online butik ejer, it’s crucial to clearly understand your financial and marketing metrics to make informed decisions for your business. With Ecwid’s user-friendly reports, you can easily track and analyze these metrics in one convenient place.

To learn more about using the Reports tool in your Ecwid store, Læs dette instruction from the Help Center.

How To Make the Most Out of Ecwid’s Reports

A great benefit of using Ecwid’s reports is that they unlock valuable insights into your online store data that would otherwise be challenging or even impossible to track with other tools. Here are some of the metrics you can track:

 • Målinger, der hjælper dig med at forstå din virksomheds succes og langsigtede bæredygtighed, såsom omsætning pr. kunde eller besøgende
 • Metrics relateret til dine Ecwid-butiksudgifter
 • Metrics relateret til konvertering efter kundesegmenter, såsom ny vs. tilbagevendende besøgende eller desktop vs. mobile besøgende.

Lad os udforske et par eksempler, der viser, hvordan en dyb forståelse af disse målinger sætter dig i stand til at træffe informerede beslutninger, der driver virksomhedens vækst og forbedring.

Håndtering af annoncekampagner

Revenue per visitor helps you plan your advertising campaign and ensures you don’t overspend.

Checking average revenue per visitor in Ecwid’s reports

Sige, your revenue per visitor is $1. Kendskab til disse oplysninger, you can adjust your marketing campaigns accordingly to spend less than a dollar to attract a visitor. Denne måde, you’ll increase your profits in the long run.

Understanding Profits vs. Udgifter

Metrics like revenue per customer help you plan future income. For eksempel, if you know how many new customers you’re going to attract this month, you can calculate how much money you’ll make this month. This is helpful as it allows you to set realistic goals and track your progress towards them.

There are other metrics that help you accurately calculate your expenses and estimate future profits.

For eksempel, i din Ecwid butik, you have the option to specify the cost of goods – the cost price, which is essential for calculating store expenses.

Targeting High-Performing Segments

When it comes to conversions by segments, synes godt om new vs. tilbagevendende besøgende, you can identify the segments with high conversion rates and focus on driving more people into those segments. Tilsvarende, you can pinpoint the segments with low conversion rates and make improvements accordingly.

Comparing new vs. tilbagevendende kunder

For eksempel, you’ve noticed a remarkably high conversion rate for orders among visitors who have previously visited the store. To maximize this opportunity, you could consider launching remarketing campaigns on Facebook to bring back visitors who have already shown interest but haven’t made a purchase yet.

Optimizing Website Experience

Metrics related to conversions by segments also help you identify areas for website optimization. Tage, for eksempel, desktop vs. mobile conversions. If you observe low conversion rates on mobile, it’s a clear indication that you need to work on improving the design of your website for mobile users.

Best Practices for Tracking and Measuring KPIs

In a world where data is king, your business’s ability to understand and use different KPIs will be a massive part of your success. So always keep an eye on those numbers because they all tell a story – the story of your business’s past, til stede, og, potentially, fremtid.

To get the most out of measuring your business KPIs, here are some best practices to keep in mind:

Selecting the Right KPIs

Wrong KPIs mean the wrong direction. Så, how do you pick the right ones? It’s about what’s vital for dine business success. Here are some tips:

 • Align with your business objectives: Choose KPIs that align with your business goals and long-term strategy.
 • Hold det simpelt: Don’t get weighed down by too many KPIs. Focus on the essential ones that truly measure success.
 • være relevant: Ensure your KPIs are meaningful and relevant to your business. Don’t just track something because it’s easy.
 • Monitor trends: Look beyond single data points and track trends over time to see how your performance is changing.

With a vast range of KPIs available, it can be overwhelming to select the right ones for your business. men husk, what matters most is picking the ones that align with your specific business goals and objectives. Ecwid checks all these boxes by providing easy-to-use reports that track your most important KPIs.

Tracking KPIs

Once you have identified the right KPIs for your business, it’s essential to track them consistently. Here are some tips for effective tracking:

 • Set a frequency: Decide how often you will track your KPIs – daily, ugentlig, månedlige, etc.
 • Use technology: Overvej at bruge software eller værktøjer til at spore dine KPI'er automatisk og analysere dem i realtid.
 • Visualiser dataene: Skab letfordøjelige visualiseringer af dine KPI-data, såsom grafer eller diagrammer, for hurtigt at forstå trends og mønstre.
 • Spor mod mål: Sæt specifikke mål for hver KPI og spor fremskridt hen imod disse mål.

I den henseende, at bruge Ecwids indbyggede rapporter er lige hvad du har brug for som online sælger: en klar, kortfattet måde at spore dine fremskridt og måle succes i forhold til din langsigtede strategi.

Afslutning

tillykke, now you know ​​how to use KPIs to measure performance! Huske, selvom, that business KPIs are a compass, not a map. They guide you, but your strategy is what gets you to your destination — business success.

Ecwid is your partner in navigating through the waters of ecommerce. With reports by Ecwid, you can track, analyze, and use those insights to boost your business forward.

Sign up for Ecwid and seamlessly migrate your existing store. You’ll love managing an online store that keeps you informed about its performance at all times.

You can also take advantage of Ecwid’s other features, such as inventory, bestille, and staff management, and marketing tools – everything that simplifies the life of a busy business owner. Plus, you can sync your Ecwid store with social media and marketplaces to sell on Facebook, Amazon, og mere.

Tilmelde

 

 

Indholdsfortegnelse

Sælg online

With Ecwid Ecommerce, you can easily sell anywhere, til nogen - på tværs af internettet og rundt om i verden.

Om forfatteren

Anastasia Prokofieva er et indhold forfatter på Ecwid. Hun skriver om online markedsføring og promotion til at gøre iværksætternes daglige rutine nemmere og mere givende. Hun har også en svaghed for katte, chokolade, og gør Kombucha derhjemme.

Ecommerce that has your back

So simple to use – even my most technophobic clients can manage. Easy to install, quick to set up. Light years ahead of other shop plugins.
I’m so impressed I’ve recommended it to my website clients and am now using it for my own store along with four others for which I webmaster. Beautiful coding, excellent top-notch support, great documentation, fantastic how-to videos. Thank you so much Ecwid, you rock!
I’ve used Ecwid and I love the platform itself. Everything is so simplified it’s insane. I love how you have different options to choose shipping carriers, to be able to put in so many different variants. It’s a pretty open e-commerce gateway.
Easy to use, overkommelige (and a free option if starting off). Looks professional, many templates to select from. The App is my favorite feature as I can manage my store right from my phone. Highly recommended 👌👍
I like that Ecwid was easy to start and to use. Even for a person like me, without any technical background. Very well written help articles. And the support team is the best for my opinion.
For everything it has to offer, ECWID is incredibly easy to set up. Highly recommend! I did a lot of research and tried about 3 other competitors. Just try ECWID and you'll be online in no time.

Your ecommerce dreams start here

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analysere brugen af ​​websitet, and assist in our marketing efforts.
Your Privacy

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. Imidlertid, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

More information

Strictly Necessary Cookies (Always active)
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third-party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site. They help us know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our site.